กนอ. ยัน มีปริมาณน้ำเพียงพอรองรับภัยแล้งปี 2563

ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกล่าวว่า ระดับน้ำที่ประเมินในอ่างเก็บน้ำหลักสี่แห่งในเขตเศรษฐกิจตะวันออกน่าจะเพียงพอต่อการรับมือกับภัยแล้งจนถึงเดือนมิถุนายนในปี 2563

ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ระดับน้ำโดยประมาณในอ่างเก็บน้ำหลักสี่แห่งที่ส่งมอบแก่เขตเศรษฐกิจตะวันออก สำหรับภายในสิ้นเดือนเมษายนอยู่ที่ 93.9 ล้านลูกบาศก์เมตร ในขณะที่นิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่จะใช้พื้นที่ประมาณ 88.5 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งจะเหลือปริมาณน้ำ 13.6 ล้านลูกบาศก์เมตรในอ่างเก็บน้ำเหล่านี้ ซึ่งน่าจะเพียงพอจนกระทั่งสิ้นสุดฤดูแล้งในเดือนมิถุนายนของปี 2563 918kiss kiss918

สำหรับอ่างเก็บน้ำสี่แห่ง ได้แก่ ดอกกราย หนองปลาไหล คลองใหญ่ และประแส ที่ตั้งอยู่ในจังหวัดระยอง การการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยใช้กลยุทธ์การจัดการน้ำมาตั้งแต่ต้นปีเพื่อให้แน่ใจว่ามีน้ำเพียงพอสำหรับภัยแล้ง ตัวอย่างเช่นในเดือนมีนาคมบี่ยงเบนน้ำ 10 ล้านลูกบาศก์เมตรจากอ่างเก็บน้ำประเกตในจังหวัดจันทบุรี ไปยังอ่างเก็บน้ำประแสรวมถึงน้ำจากแม่น้ำระยองไปยังอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลที่ 100,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ในกรณีที่มีฝนตกในพื้นที่จังหวัดระยอง 918kiss kiss918 ในขณะเดียวกันขอแนะนำให้นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดใช้น้ำจากคลองน้ำฮูวันละ 50,000 ลูกบาศก์เมตรเพื่อลดการพึ่งพาอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล

การการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้ขอให้ผู้ประกอบการในมาบตาพุดซึ่งรวมถึงนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด นิคมอุตสาหกรรม WHA นิคมอุตสาหกรรมเอเชียนิคมอุตสาหกรรม IRL และท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดลดการใช้น้ำลง 10% ดังนั้นปริมาณการใช้น้ำโดยเฉลี่ยในเดือนมีนาคมอยู่ที่ 392,205 ลูกบาศก์เมตรต่อวันลดลงจาก 404,267 ลูกบาศก์เมตรต่อวันในช่วงปีที่แล้ว แม้ว่าจะยังไม่บรรลุเป้าหมาย 10% แต่การการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้ขอให้ผู้ประกอบการวางแผนลดการใช้น้ำต่อไปจนถึงปลายฤดูแล้งของปีนี้ 918kiss kiss918