กระทรวงคมนาคม เพิ่มรอบขนส่งสาธารณะ รองรับประกาศเคอร์ฟิว

ผู้ประกอบการขนส่งมวลชนได้รับแจ้งให้เพิ่มความถี่ของการเดินทางมวลชนก่อนเวลา 22.00 น. เพื่อให้เงินเหลือเมื่อถึงเวลาดูดซับไปทั่วประเทศที่จะเกิดขึ้นหลัง 22.00 น. ของทุกวัน

กระทรวงการต่างประเทศได้ระบุไว้ว่าการจัดส่งจำนวนมากและการเดินทางที่เพิ่มขึ้นไม่เพียง แต่จะอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการในช่วงเวลาเร่งด่วนเท่านั้น ด้วยโดยรถไฟ MRT ได้ตกลงที่จะเพิ่มจำนวนรอบรถไฟของรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินเป็นทุก ๆ ห้านาทีถึง 9.30 น. โดยจะมีการเพิ่มการเดินทางอีกสามครั้งในช่วงเวลาเร่งด่วนเพื่อให้ได้มากถึง 450 คน  kiss918 auto

รถไฟใต้ดินสายสีม่วงจะเพิ่มขึ้นเป็นรถไฟทุก ๆ สี่นาทีในช่วงเวลาที่มีการเดินทางเพิ่มอีกเก้าเที่ยวในช่วงเวลาเร่งด่วนได้รับมากถึง 1,350 คนโดยรถไฟสายการบิน ลิ้งค์  kiss918 autoได้ตกลงที่จะเพิ่มรถไฟอีกสองขบวนและเพิ่มระยะห่างระหว่างรถไฟตั้งแต่ 19.00 น. ถึง 21.30 น. อีก 1,300 คนในช่วงเวลาเร่งด่วน

นอกจากนี้ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จะช่วยเพิ่มการเดินทางไปยังสถานีขนส่งโดยรถไฟใต้ดิน 15 การเดินทางในช่วงเวลาเร่งด่วนเพื่อรองรับผู้โดยสารจำนวน 3,720 คน เพื่อที่จะเพิ่มขึ้น 1,488 คนนอกจากนี้รถบรรทุกของการขนส่งมวลชนกรุงเทพจะได้รับการเพิ่มขึ้นทุก ๆ 5 ถึง 10 นาที แรกจะออกจากอาคารเวลาตีห้า  ใน kiss918 อัตโนมัติขณะที่รถเที่ยวสุดท้ายออกเดินทางเวลา 20.00 นจะมีการเพิ่มจำนวนการเดินทาง 2,453 ครั้งเพื่อรองรับผู้โดยสารได้มากถึง 74,476 คน