กรุงเทพฯ ขึ้นเป็นอันดับ 7 ของโลก ด้านอากาศมลพิษ

สำหรับการตรวจวัดคุณภาพอากาศในตัวเมืองกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 สามารถวัดค่าดัชนีคุณภาพอากาศว่าด้วยระดับมลภาวะเฉลี่ย 177 แห่งกรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองที่เลวร้ายที่สุดเป็นอันดับเจ็ดของโลกในด้านคุณภาพอากาศ

นอกจากนี้ปริมาณของอนุภาคขนาดเล็ก หรือ PM2.5 เท่ากับ 57.8 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ตามดัชนีคุณภาพอากาศ คุณภาพอากาศระหว่าง 0 ถึง 50 อยู่ในระดับปานกลาง 51 ถึง 100 อยู่ในระดับปานกลาง 101 ถึง 150 นั้นไม่ปลอดภัย สำหรับกลุ่มที่มีความเคลื่อนไหวยู่ที่ 151 ถึง 200 นั้นไม่ปลอดภัยต่อสุขภาพ และ 201 ถึง 300 นั้นไม่ดีต่อสุขภาพและ 301 ถึง 500 เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ระดับฝุ่นละออง PM2.5 ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยู่ระหว่าง 40-72 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรปลอดภัยปานกลาง แต่ไม่ดีต่อสุขภาพสำหรับกลุ่มที่มีความละเอียดอ่อนตามการอ่านของหน่วยงานของรัฐ แทงบอล 0.75 คือ

ในขณะเดียวกันกรมควบคุมมลพิษแจ้งว่า คุณภาพอากาศในกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงที่ระดับปานกลางถึงระดับที่ไม่แข็งแรงอนุภาคฝุ่น 2.5 พบได้ที่ระหว่าง 42-77 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร พื้นที่ที่มีระดับมลพิษสูง ได้แก่ ตำบลหิรัญรูจีในเขตธนบุรี ถนนกาญจนาภิเษกบางขุนเทียน ตำบลบางนาในบางนา ตำบลคลองจั่นเขตบางกะปิ ตำบลดินแดงในดินแดง ตำบลช่องนนทรีในยานนาวา ถนนพระรามที่สี่ในคลองเตย ถนนอินทราพิทักในธนบุรี ถนนลาดพร้าวในวังทองหลาง ถนนดินแดงในดินแดง เขตพญาไทในพญาไท ตำบลพลับพลาในวังทองหลาง ตำบลสองคนในอำเภอพระประแดง ตำบลบางโปร่งในจังหวัดตลาด ตำบลปากน้ำในอำเภอเมืองสมุทรปราการ นอกจากนี้ฝุ่นละออง PM2.5 ยังอยู่ระหว่าง 67 ถึง 123 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร แทงบอล 0.75 คือ

ดังนั้นหน้ากากอนามัยจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคนในไทยช่วงนี้ แทงบอล 0.75 คือ ช่วยป้องกันจากฝุ่นมลพิษ PM2.5 และยังสามารถป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่าที่เข้ามาแพร่ระบาดในไทยได้อีกด้วย