การเติบโตของธุรกิจบริการรถเช่าในประเทศไทย

การให้บริการรถเช่ามีส่วนทำให้เศรษฐกิจไทยในปีที่แล้วอยู่ที่ 21,000 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะสูงถึง 120,000 ล้านบาทในปี 2568 จากการศึกษาของศูนย์เครือข่ายและฝึกสอนที่ปรึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศูนย์ให้คำปรึกษาฯ ธรรมศาสตร์กล่าวว่า การศึกษาที่มุ่งเน้นไปที่การให้บริการบทบาทมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศและความจำเป็นในการพัฒนาแนวทางและกฎระเบียบที่ยั่งยืน การศึกษาดังกล่าวยังได้กำหนดแนวทางปฏิบัติที่สำคัญห้าข้อและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับรัฐบาลในการพิจารณาให้บริการทางกฎหมายแก่ผู้ให้บริการรถเช่าเมื่อเดือนมีนาคม 2563 vegus

ดร.สุทธิกร กิ่งแก้ว ผู้อำนวยการของศูนย์ให้คำปรึกษาฯ ธรรมศาสตร์ กล่าวว่า การให้บริการทางโทรศัพท์เปลี่ยนวิธีที่ผู้คนเคลื่อนไหวไม่เพียง แต่ในประเทศไทยแต่ยังทั่วโลกได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ในยุคดิจิตอลของทุกวันนี้ที่การรุกของมือถือและอินเทอร์เน็ตอยู่ในระดับสูงและผู้คนมีความรู้สึกไวต่อการใช้เทคโนโลยีเพื่อทำให้การเดินทางของพวกเขาราบรื่น คาดว่าจำนวนประชากรในเมืองของประเทศไทยจะเพิ่มขึ้นอีก 30 ปีข้างหน้า

ความต้องการของประชาชนในการเข้าถึงการขนส่งที่สะดวกราบรื่นและปลอดภัยจะยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นรัฐบาลจะต้องทำให้ถูกกฎหมายและรวมเข้ากับระบบขนส่งสาธารณะ ปัจจุบันอุตสาหกรรมรถยนต์นั่งส่วนบุคคลคิดเป็น 6% ภาคการขนส่งภาคพื้นดินของประเทศไทยและเมื่อได้รับการรับรองถูกกฎหมายคาดว่าจะคิดเป็นสัดส่วนของอุตสาหกรรมหรือคิดเป็น 120 พันล้านบาทในปี 2568 vegus

ในปี 2561 ผู้โดยสารสาธารณะ 2.4 ล้านคนต่อเดือน ได้รับการบริการจากอุตสาหกรรมขี่รถและคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 11 ล้านคนต่อเดือนภายในปี 2568 จำนวนผู้ขับขี่ที่ให้บริการในอุตสาหกรรมนี้คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 590,000 ต่อเดือนภายในปี 2568 ซึ่งหมายความว่าผู้คนจำนวนมากจะได้รับโอกาสในการหารายได้ใหม่

งานวิจัยแสดงให้เห็นว่าคนไทยต้องการให้บริการถูกต้องตามกฎหมาย จากการสำรวจของประชาชนพบว่าร้อยละ 95 ของผู้ตอบแบบสอบถามต้องการให้อุตสาหกรรมขับขี่รถยนต์ถูกกฎหมายขณะที่ร้อยละ 77 ต้องการให้มีการดำเนินการทันที ประเทศไทยเป็นหนึ่งในสามประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ยังไม่ถูกกฎหมาย vegus