คนไทยในเกาหลีใต้เตรียมกลับไทย หลังวิกฤติไวรัสโคโรน่าระบาดหนัก

ผู้อำนวยการสำนักสารสนเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศระบุว่า คนไทยที่ใช้วีซ่าเกินกำหนดในเกาหลีใต้ สามารถรายงานไปยังสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในท้องถิ่น เพื่อแสดงความประสงค์ที่จะเดินทางออกนอกประเทศภายในวันที่ 30 มิถุนายน

ผู้อำนวยการสำนักสารสนเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เชิดชัย อัตถากร กล่าวว่า คนไทยที่อยู่เกินกำหนดวีซ่าในเกาหลีใต้อนุญาตให้ออกก่อนวันที่ 30 มิถุนายน 2563 โดยคนไทยที่ใช้วีซ่าเกินกำหนดในเกาหลีใต้สามารถรายงานไปยังสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในท้องถิ่นเพื่อแสดงความเต็มใจที่จะเดินทางออกนอกประเทศภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 allbet24hr

ขณะที่รัฐบาลเกาหลีใต้ประกาศว่า ผู้ที่รายงานก่อนกำหนดจะไม่ถูกปรับหรือห้ามเข้าประเทศอีกครั้ง จนล่าสุดในปัจจุบันตอนนี้มีคนมากกว่า 5,000 คนที่แสดงความเต็มใจที่จะเดินทางออกนอกประเทศในขณะที่ 136 คน ที่มาจากเมืองแทกู ซึ่งเป็นเมืองที่มีอัตราการติดเชื้อสูงสุดสำหรับเชื้อไวรัสโคโรน่าหรือโควิด 19 ในประเทศเกาหลีใต้

ผู้อำนวยการสำนักสารสนเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศยังได้กล่าวเสริมว่า ณ ขณะนี้รัฐบาลเกาหลีใต้ยังไม่ได้มีการปิดเมืองใดๆ ดังนั้นคนไทยที่ต้องการกลับบ้าน ควรติดต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในท้องถิ่นทันทีพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหลักฐานการจองตั๋วเครื่องบิน สำหรับการดำเนินการด้านเอกสารควรใช้เวลาสามถึง 15 วันสำหรับการขอวีซ่าเกินกำหนด allbet24hr

นอกจากนี้รัฐบาลเกาหลีใต้ยังประกาศว่าผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ทุกคนจะได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลที่รัฐบาลกำหนดด้วยค่าใช้จ่ายทั้งหมด วีซ่า โดยจะไม่มีผู้ป่วยถูกจับกุมหรือถูกส่งตัวกลับประเทศของตนตามความประสงค์ของผู้ต้องการกลับ ซึ่งเมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทยผู้ที่มาจากเกาหลีใต้จะต้องผ่านกระบวนการคัดกรองของกรมควบคุมโรค ซึ่งรวมถึงข้อบังคับในการกักตัวเป็นเวลา 14 วัน allbet24hr