ครม. อนุมัติหนี้สาธารณะปี 63 กว่า 894 ล้านบาท

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหนี้สาธารณะที่วางแผนไว้มูลค่า 8,490 ล้านบาท สำหรับปีงบประมาณปี 2563 สำหรับเงินก้อนใหญ่ที่สุดที่ถูกเพิ่มเข้าไปในการรถไฟแห่งประเทศไทยซึ่งจะได้รับ 65 พันล้านบาทและ 56.8 พันล้านบาทที่จัดสรรเป็นเงินสด

รัชดา ธนาเดียร์ รองโฆษกรัฐบาลกล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังอนุมัติแผนการจัดการหนี้ที่มีอยู่จำนวน 831.2 พันล้านบาทและแผนการชำระหนี้ 398.4 พันล้านบาท แผนการดังกล่าวถูกเสนอโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหนี้สาธารณะใหม่จะช่วยผลักดันให้หนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 42.76% ในปีงบประมาณ 2562 คาดว่าอัตราส่วนหนี้สินต่อรายได้จะอยู่ที่ 18.48% ต่ำกว่าเป้าหมายที่จำกัด vegus

รัฐบาลต้องกู้ยืมเงินเพื่อเพิ่มสภาพคล่องและสนับสนุนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรวมถึงครอบคลุมการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน รัฐบาลจะกู้ยืมเงิน 570 พันล้านบาท vegus ในประเทศเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณในปีงบประมาณ 2563 และจะกู้ยืมเงินจากต่างประเทศเทียบเท่ากับ 3.5 พันล้านบาทเพื่อใช้ในโครงการพัฒนาการเงิน

เพื่อช่วยเหลือรัฐวิสาหกิจในการระดมทุนในราคาถูกรัฐบาลจะให้ยืมเงินกับหน่วยงานของรัฐที่สำคัญ ตัวอย่างเช่น การรถไฟแห่งประเทศไทยจะได้รับเงินกู้ยืมจากรัฐบาลเพื่อใช้ในโครงการลงทุนเก้าโครงการมูลค่ารวม 65 พันล้านบาท ในขณะที่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยจะได้รับเงินกู้มูลค่า 20,000 ล้านบาทจากรัฐบาลเพื่อนำไปใช้ในโครงการรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานคร

จากรัฐวิสาหกิจ 13 แห่งที่จะกู้ยืมรวม 145,514 ล้านบาท การบินไทยใช้เงินก้อนใหญ่ 56.8 พันล้านบาทเพื่อซื้อเครื่องบินใหม่และเพิ่มสภาพคล่องในขณะที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกู้ยืมเงิน 20,000 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนการลงทุน vegus การเคหะแห่งชาติใช้เงิน 4 พันล้านบาท และการประปาส่วนภูมิภาคมูลค่า 6,000 ล้านบาท งบงบประมาณ 3.2 ล้านล้านบาท สำหรับปีงบประมาณ 2563