ญี่ปุ่นผ่านพ้นพายุหนักมาได้อย่างไร

ญี่ปุ่นผ่านพ้นพายุหนักมาได้อย่างไร

จากเหตุการพายุซูเปอร์ไต้ฝุ่นฮากิบิสที่ขึ้นฝั่งและเข้าประเทศญี่ปุ่นเต็มๆเมื่อวันที่ 15ตุลาคมที่ผ่านมานั้น vegus ญี่ปุ่นได้เจอกับพายุอย่างหนักที่มีความรุนแรงระดับสูงสุด ในรอบสิบปีของญี่ปุ่น ทางด้านผู้นำได้เตรียมพร้อมรับมือ และเตรียมแผนกู้สถานะการทั้งก่อนพายุเข้าและหลังพายุเข้า เตรียมเยียวยาและเตรียมรับมืออย่างเข้มแข็ง

โดยทางด้านผู้นำของประเทศญี่ปุ่นได้เตรียมเงินฉุกเฉินกว่า 710 ล้านเยน เพื่อบรรเทาภัยพิบัติซูเปอร์ไต้ฝุ่นฮากิบิส หรือราวๆ 198 ล้านบาทไทย โดยเงินทุนในส่วนนี้ได้มาจาก กองทุนสำรองของงบประมาณแผ่นดิน ปี 2019 ทั้งหมดนี้เพื่อนำมาช่วยเหลือทางด้านการเงินในการการบรรเทาทุกข์และเยียวยาหลังจากเกิดซูเปอร์ไต้ฝุ่นฮากิบิส (Hagibis) ที่เกิดขึ้นเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา และผู้นำของประเทศญี่ปุ่นได้ประกาศห้ามข้าราชการในประเทศหยุดงาน เพื่อที่จะเร่งช่วยเหลือประชาชนทุนครัวเรือนทุกคน พร้อมทั้งประกาศไม่ขอระดมทุนหรือเปิดรับบริจาคใดๆทั้งสิ้น

vegus  ได้จัดการด้านการบรรเทาทุก และศูนย์พักพิง อาหาร และการพยยาบาลสำหรับผู้ที่ประสบปัญหาจากภัยพิบัติในครั้งนี้ และเพื่อที่จะซ่อมแซมบ้านเรือนสำหรับครัวเรือนที่โดนพายุถล่มจนบ้านเรือนไม่สามารถย้ายกลับเข้าไปอยู่ได้

ซูเปอร์ไต้ฝุ่นฮากิบิส (Hagibis) ในครั้งนี้ทำให้มีผู้สูญหายกว่า 10คน และทางการญี่ปุ่นก็ไม่ได้ล้มเลิกที่จะค้นหาคนเหล่านี้ โดยมีเจ้าหน้าที่ร่วมค้นหากันตลอด 24ชั่วโมง
ความเสียหายหลังจากเกิดพายุ ซูเปอร์ไต้ฝุ่นฮากิบิส (Hagibis) นั้นทำความเสียหายให้กับประเทศและประชาชนเป็นอย่างมาก รวมไปถึงพืชผลทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงด้วย ทางด้านกรมชลประทานได้แจ้งว่ามีการพังทลายของสันเขื่อน เนื่องจากเกิดแม่น้ำล้นตลิ่ง และพายุครั้งนี้หลายแห่ง และรัฐบาลได้จัดการงบให้กับการซ่อมแซมครั้งนี้ให้เป็นอย่างดีเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการน้ำล้นตลิ่ง หรือสันเขื่อนพังทลาย หรือฝายขาดได้ ไม่เช่นนั้นอาจจะเกิดอุทกภัยเกิดขึ้นอีกได้ เพื่อป้องกันภัยในรอบด้านและเพื่อเตรียมรับมือกัภัยทางธรรมชาติต่างๆ พร้อมทั้งทยอยให้ประชาชนกลับเข้าบ้านและร่วมกันพัฒนาให้กลับมาอยุ่ในสภาพเดิมให้เร็วที่สุด