ประเทศที่มีวันหยุดน้อยที่สุดในอาเซียน

ประเทศที่มีวันหยุดน้อยที่สุดในอาเซียน

joker gaming ประเทศที่มีวันหยุดน้อยที่สุดในอาเซียน ก็คือประทศเวียดนามนั่นเอง วันหยุดราชการของประเทศเวียดนามล่าสุดปี 2562 อยู่ที่ 19 วันต่อปี

ทางด้านของสมาพันธ์แรงงานเวียดนามเตรียมที่จะเสนอให้ประเทศเวียดนามมีวันหยุดเพิ่มอีก 3วัน เนื่องจากดูข้อมูลแล้วประเทศเวียดนามเป็นประเทศที่มีวันหยุดน้อยที่สุดในอาเซียน ทางด้านสมาพันธ์แรงงานเวียดนามจึงกำลังร่างและยื่นข้อเสนอ โดยให้เหตุผลที่ว่าการมีวันหยุดเพิ่มขึ้นจะช่วยให้การทำงานของผู้ที่ทำงานดีขึ้น ได้พักผ่อนเพิ่มขึ้น และเป็นการเพิ่มความสุขทางใจ ให้มีกำลังแรงใจเพิ่มขึ้น

 

ทั้งนี้วันหยุดที่ทางสมาพันธ์แรงงานเวียดนามได้ยื่นไปนั้นคือ

1 เพิ่มวันหยุดให้หยุดติดต่อกันกับวันชาติของเวียดนาม ซึ่งเป็นวันที่2กันยายน โดยจะให้หยุดยาวเป็นจำนวน 4วัน โดยกำหนดให้หยุดตั้งแต่วันที่ 2กันยายน ถึงวันที่ 5กันยายนของทุกปี

 

ทางเลือกที่1

วันที่ 5 กันยายนของทุกปีเป็นวันเปิดภาคเรียนของทุกที่ จึงทำให้ผู้ปกครองของนักเรียนต้องลางานเพื่อที่จะพาลูกพาบุตรหลานเข้ารับการมอบตัวของทางโรงเรียน จึงทำให้ผู้ปกครองต้องลางานเพื่อเตรียมตัว สมาพันธ์แรงงานเวียดนามจึงเห็นด้วยว่าการหยุดวันที่ 5กันยายนจะเป็นการช่วยให้บุคลากร หรือพนักงานไม่จำเป็นต้องลางาน และได้ไปทำธุระเรื่องการศึกษาของบุตร

 

ทางเลือกที่ 2 joker gaming

จากปกติที่ให้หยุด 1วันคือวันที่ 1มกราคม จึงเสนอให้หยุดเพิ่มอีก 2วันในวันที่ 2,3 มกราคมเพื่อให้ประชาชนได้พักผ่อนมากขึ้นเนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่มีบ้านเกิดหรือถิ่นฐานอยู่ที่ต่างจังหวัดหรือชนบท จึงให้หยุดเพิ่มสองวันเพื่อให้ประชาชนได้เดินทางกลับบ้านที่ต่างจังหวัด และวันที่ 28มิถุนายน ให้เป็นวันครอบครัว เพื่อให้ประชาชนได้เดินทางกลับไปอยู่กับครอบครัว

————ทั้งนี้การมีวันหยุดราชการที่เยอะจะช่วยให้ผู้คนทำงานได้ดีขึ้น เนื่องจากได้พักผ่อนและมีชีวิตจิตใจมีแรงทำงานได้ดีขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดีขึ้น จึงเป็นผลดีต่อองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ และเป็นการมอบความสุขให้กับแรงงานทุกคน เนื่องจากประเทศเวียดนามมีวันหยุดที่น้อยด้วย จึงอยากให้เพิ่มวันหยุดให้ทัดเทียมกันของประเทศอาเซียน