รถไฟฟ้าแบกภาระการก่อสร้างกว่า 100,000 ล้านบาท แลกกับสัมปทาน 30 ปี

เจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครจะทำการเจรจากับระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ เพื่อแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างเส้นทางรถไฟฟ้าบีทีเอส 2 เส้นทางมูลค่า 100,000 ล้านบาท เพื่อแลกกับการต่ออายุใบอนุญาตเป็นเวลา 30 ปี

นายมานิตย์ เตชะอภิโชติ ประธานบริษัท กรุงเทพโทรคมนาคม จำกัด กล่าวว่า บริษัทของรัฐมีอำนาจตามมาตรา 44 ของกฎบัตรระหว่างกาลในการเจรจากับบีทีเอสด้วยการโอนหนี้และการขยายสัมปทานจำนวน 100,000 ล้านบาท หากบีทีเอสตกลงที่จะแบกภาระค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างทั้งสองเส้นทางเพิ่มเติมรวมทั้งดอกเบี้ยค้างรับมูลค่า 100,000 ล้านบาท กทม.จะให้สัมปทาน 30 ปีใหม่สำหรับเส้นทางหลักและเส้นทางเพิ่มเติมทั้งหมด หนี้ดังกล่าวครอบคลุมต้นทุนการก่อสร้างเส้นทางสายเหนือของส่วนต่อขยายหมอชิต สะพานใหม่ คูคตและเส้นทางภาคใต้หรือส่วนต่อขยายแบริ่ง สมุทรปราการ ufa

หากการเจรจาประสบความสำเร็จสัมปทานสำหรับเส้นทางหลักจากหมอชิตและสนามกีฬาแห่งชาติไปยังสะพานตากสินซึ่งจะสิ้นสุดในปี 2029 จะขยายไปถึงปี 2059 และสัญญาว่าจ้างให้รถไฟฟ้าบีทีเอสดำเนินการสองเส้นทางขยายจากออนนุชไปแบริ่งและจากสะพานตากสินถึงบางหว้าซึ่งจะหมดอายุในปี 2585 กทม.ได้ชำระค่าก่อสร้างของสองเส้นทางนี้และว่าจ้างให้ BTS ดำเนินการเส้นทางเพิ่มเติม ufa

สัมปทานสำหรับการดำเนินงานส่วนต่อขยายแบริ่ง สมุทรปราการและส่วนต่อขยายหมอชิต สะพานใหม่ คูคตจะดำเนินการจนถึงปี 2059 โดยนายมานิตย์กล่าวว่า ufa จะขอให้บีทีเอสแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างเส้นทางหมอชิต สะพานใหม่ คูคตและแบริ่ง สมุทรปราการซึ่งถูกสร้างขึ้นโดยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย รฟม.ได้สร้างทางรถไฟยกระดับสำหรับสองเส้นทางและจะต้องกทม. เพื่อชำระค่าก่อสร้างในขณะที่กทม. จะขอให้บีทีเอสเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

นายสุรเชษฐ เลาหลุกสุข รองผู้ว่าการรฟม. เป็นสักขีพยานในการทดสอบวิ่งรถไฟฟ้าบีทีเอสหนึ่งสถานีในเส้นทางหมอชิต สะพานใหม่ คูคต การทดสอบสิ้นสุดลงที่สถานีแยกลาดพร้าว พร้อมระบุรฟม. เสร็จสิ้นการก่อสร้างทางรถไฟยกระดับและกรุงเทพธนาคมและ BTS เริ่มติดตั้งระบบควบคุมไฟฟ้าและรถไฟในเดือนมีนาคม โดยการให้บริการรถไฟฟ้าไปยังแยกลาดพร้าวมีให้บริการตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคมในช่วงทดสอบฟรีและจะขยายไปถึงสี่แยกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในเดือนธันวาคม เขากล่าวเสริมว่าการให้บริการเส้นทางทั้งหมดไปยังคูโคตจะเปิดให้บริการในปลายปี 2563