อาเซียนกำหนดแนวทางการลงทุนที่ยั่งยืน

ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินกล่าวว่า ธนาคารอาเซียนและนักลงทุนสถาบันกำลังเดินหน้า เพื่อสร้างระบบนิเวศเพื่อส่งเสริมการลงทุนที่ยั่งยืนทั่วทั้งภูมิภาค

เมื่อวันอังคารที่กองทุนโลกเพื่อธรรมชาติ และสมาคมธนาคารไทย ร่วมกันออกแนวทางอย่างเป็นทางการสำหรับการสร้างความสามารถในการรับมือกับความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและการกำกับดูแล แนวทางดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการริเริ่มด้านการเงินที่ยั่งยืนในประเทศไทยและส่งเสริมการให้สินเชื่อและการลงทุนที่ยั่งยืน ฌานน์ สแตมป์ หัวหน้าฝ่ายการเงินอย่างยั่งยืนแห่งเอเชียได้ระบุไว้ vegus168

องค์กรพัฒนาเอกชนได้ทำงานร่วมกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเช่นอินโดนีเซียและมาเลเซียเพื่อจัดทำแนวทางที่คล้ายกันเพื่อส่งเสริมการจัดหาเงินทุนที่ยั่งยืนทั่วภูมิภาคอาเซียน ทำงานร่วมกับสถาบันการเงินในอาเซียนเกี่ยวกับหลักการความรับผิดชอบการธนาคาร ซึ่งจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในเดือนกันยายน สถาบันการเงินมากกว่า 50 แห่งจากทั้งเอเชีย vegus168

สถาบันที่ลงนามในข้อตกลงจะต้องปฏิบัติตามนโยบายไม่ทำลายป่า เมื่อเวลาผ่านไปหลังจากเปิดตัวหลักการจะมีการกำหนดกรอบเวลาให้กับแต่ละธนาคารเพื่อปรับนโยบายให้สอดคล้องกับหลักการ ในด้านนักลงทุนมีความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับการลงทุนอย่างยั่งยืนซึ่งนำไปสู่การจัดตั้งโครงการลงทุนแบบ Climate Action 100+ ในปี 2560 ขณะนี้นักลงทุนทั่วโลก 300 คนได้เข้าร่วมโครงการนี้ด้วยสินทรัพย์รวมภายใต้การบริหารจำนวน 30 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ vegus168

นักลงทุนสถาบันที่สำคัญในเอเชียที่เข้าร่วมในโครงการนี้ ได้แก่ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการญี่ปุ่นและกองทุนบำเหน็จบำนาญสาธารณะของมาเลเซีย พร้อมสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร 1.5 ล้านล้านดอลลาร์และ 29 พันล้านดอลลาร์ตามลำดับ ในอนาคตผู้ลงทุนสถาบันและธนาคารจะต้องเพิ่มความร่วมมือในการส่งเสริมการลงทุนที่ยั่งยืนมากขึ้นโดยมีความเสี่ยง ทั้งสองฝ่ายมีผลประโยชน์ทางธุรกิจเพื่อส่งเสริมธุรกิจที่ยั่งยืนเช่นปัญหาสิ่งแวดล้อมเช่นภัยธรรมชาติและปัญหาสังคมเช่นความไม่สงบในสังคมสามารถนำไปสู่การสูญเสียการลงทุนที่สำคัญ