แห่เปิดบัญชีธนาคารออมสินรับเงิน 5,000 บาท

ประชาชนแห่กันไปธนาคารออมสินอย่างคับคลั่งเพื่อเปิดบัญชีธนาคารเพื่อเตรียมลงทะเบียนรับเงิน 5,000 บาท ทาง เข้า ufabet777 ที่จะเริ่มลงทะเบียน 28 มีนาคม 2563 เป็นวันแรก

 


สำหรับฝ่ายประชาสัมพันธ์ของธนาคารออมสินได้ทำการชี้แจงให้ประชาชนได้ทราบกันโดยทั่วกันว่า กรณีการรับเงิน 5,000 บาทต่อเดือนเป็นเวลา 3 เดือนนั้นสามารถใช้บัญชีธนาคารไหนเพื่อรับเงินก็ได้ เพราะสถานการณ์ตอนนี้ประชาชนได้เข้าใจผิดหรือสับสนสำหรับข้อมูลเรื่องบัญชีที่จะสามารถรับเงินได้ สำหรับทางธนาคารเองก็หวั่นเกรงว่าจะเป็นแหล่งแพร่เชื่อโควิด 19 เพราะความเข้าใจคลาดเคลื่อนของประชาชน จึงวอนให้ทุกคนรอลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ออนไลน์ในวันที่ 28 มีนาคม 2563 ตามที่รัฐบาลได้ชี้แจงไปก่อนหน้า เพื่อความปลอดภัยของประชาชนทุกคนด้วย

มาตรการเยียวยา ทาง เข้า ufabet777

ทั้งนี้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่24 มีนาคม 2563 ได้มีมาตรการเยียวยาในการชดเชยรายได้แก่แรงงาน ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม หรือผู้ที่อยู่ในประกันตนมาตรา 39 มาตรา 40 ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 โดยจะให้เงินช่วยเหลือรายละ 5,000 บาท ต่อเดือน เป็นเวลา 3 เดือน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,000 บาท โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์เพื่อรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป โดยสามารถใช้บัญชีธนาคารใดก็ได้เพื่อรับเงิน

เพราะฉะนั้นทางธนาคารจึงได้ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนได้บอกข้อมูลต่อๆกันไปว่าการใช้บัญชีธนาคารในการรับเงินเยียวยานั้นสามารถใช้ได้ทุกธนาคาร ไม่จำเป็นต้องเป็นธนาคารของรัฐ เพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจโดยทั่วกัน ไม่ต้องเดินทางมาเพื่อเปิดบัญชีธนาคารออมสินอย่างเดียวก็ได้ ทาง เข้า ufabet777 เพื่อที่จะได้ลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดเชื้อโควิด 19 และการติดเชื้อโควิด 19 ด้วย ทั้งนี้ทางธนาคารออมสินจึงได้ขอความร่วมมือประชาชนด้วยให้ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐให้เคร่งครัดเพื่อป้องการแร่เชื้อ และเพื่อสังคม จึงอยากจะให้ทุกฝ่ายทุกหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ช่วยกัน