Month: July 2019

ประเทศไทย มีกำไรจากการลดอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐ

ประเทศไทยและประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่อื่นๆ กำลังดึงดูดความสนใจของนักลงทุนมากขึ้น ท่ามกลางการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในปีนี้...

การเจรจาทางการค้าใหม่ระหว่างจีน และ สหรัฐฯ

ข้อตกลงการกลับมาเจรจาการค้าระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์ และประธานาธิบดีจินในระหว่างการประชุมสุดยอด G20 ไม่ได้เปลี่ยนมุมมองต่อเศรษฐกิจโลก...

คณะกรรมการนโยบายการเงิน คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 1.75

คณะกรรมการคณะกรรมการนโยบายการเงินคาดว่า เศรษฐกิจจะขยายตัวในอัตราที่ช้ากว่าที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้เนื่องจากการส่งออกที่ลดลงแม้ว่าอัตราเงินเฟ้อคาดว่าจะสอดคล้องกับการคาดการณ์ก่อนหน้านี้...