กรุงเทพมหานครและปริมลฑลยังคงปกคลุมไปด้วยค่าฝุ่นละออง โดยพื้นที่สีแดงรายงานในจังหวัดสระบุรี ทางตอนเหนือของกรุงเทพตามรายงานคุณภาพอากาศและสถานการณ์ทางอากาศของกรมควบคุมมลพิษของประเทศไทย...