Month: February 2020

แอปเปิ้ลเตือน การระบาดของโคโรน่าไวรัสกระทบเศรษฐกิจโลก

หุ้นทั่วโลกปรับตัวลดลงหลังจากที่บริษัทสมาร์ทโฟนยักษ์ใหญ่อย่างแอปเปิลระบุว่า เชื้อไวรัสโคโรน่าที่มีผลกระทบในหลายด้านนั้น ส่งผลต่อนักลงทุนในประเทศจีนทำให้บริษัทหลายแห่งทั่วโลกขาดทุนมากยิ่งขึ้น...

เชื้อไวรัสโคโรน่า ทำให้ปริมาณซื้อน้ำมันทั่วโลกลดลง

ความต้องการน้ำมันทั่วโลกมีจำนวนลดลงในไตรมาสแรกของปี 2563 โดยเป็นครั้งแรกในรอบกว่า 10 ปี เนื่องจากเชื้อไวรัสโคโรน่าทำให้เศรษฐกิจของจีนชะลอตัว...

รัฐบาลคุมเข้ม กันผู้กักตุนหน้ากากอนามัยและจำหน่ายเกินราคา

ผู้ตรวจสอบภายในของกรมการค้ากำลังตรวจสอบ 10 พื้นที่ของกรุงเทพฯ ในการพร้อมที่จะจับกุมผู้จำหน่ายหน้ากากอนามัยเกินราคามาตรฐาน...

การแพร่ระเบิดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ และจีน

จีนระบุประเทศสหรัฐอเมริกาว่ามีส่วนทำให้เกิดโรคฮิสทีเรียสาธารณะในเชื้อไวรัสโคโรน่า เนื่องจากการต่อสู้เพื่อควบคุมโรคนี้เพิ่มความตึงเครียดของสถานการณ์ให้กับความสัมพันธ์ทางการทูตที่เพิ่มมากขึ้นภายใต้การบริหารของผู้นำสหรัฐฯ...

กรุงเทพฯ ขึ้นเป็นอันดับ 7 ของโลก ด้านอากาศมลพิษ

สำหรับการตรวจวัดคุณภาพอากาศในตัวเมืองกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 สามารถวัดค่าดัชนีคุณภาพอากาศว่าด้วยระดับมลภาวะเฉลี่ย 177 แห่งกรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองที่เลวร้ายที่สุดเป็นอันดับเจ็ดของโลกในด้านคุณภาพอากาศ...