สื่อสหรัฐฯ รายงานว่าชายอายุราว 60 ปีจากเมืองฟินิกซ์ รัฐอะริโซนาเสียชีวิตจากการบริโภค สารคลอโรควิน ฟอสเฟต (chloroquine phosphate) ส่วนภรรยาของเขาที่รับสารนี้เข้าไปเช่นกัน...