Category: ข่าวรวม

ประเทศที่มีวันหยุดน้อยที่สุดในอาเซียน

ประเทศที่มีวันหยุดน้อยที่สุดในอาเซียน joker gaming ประเทศที่มีวันหยุดน้อยที่สุดในอาเซียน ก็คือประทศเวียดนามนั่นเอง วันหยุดราชการของประเทศเวียดนามล่าสุดปี 2562 อยู่ที่ 19 วันต่อปี...

นิทรรศการ Beyond Beauty Asean-Bangkok 2019

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้ง คุณสุรพิศ กีรติบุตรรอง อธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เป็นตัวแทนในพิธีเปิดงาน Beyond Beauty Asean-Bangkok 2019...

เตือนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตระวังอีเมลสแปมฟิชชิ่ง

สำหรับระยะเวลาที่ใช้เป็นกำหนดเวลาสำหรับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีและการคืนเงินในหลายประเทศ ทำให้อาชญากรและแฮกเกอร์พยายามขโมยข้อมูลที่มีค่าหรือในบางกรณีติดตั้งสปายแวร์อันตราย ซึ่งถูกเปิดเผยในรายงานสแปมและฟิชชิงของบริษัท ในรายงานไตรมาสที่ 2 ปี 2562 ซึ่งระบุว่าการโจมตีเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นทั่วในประเทศไทย...

เตรียมพร้อมในการเปลี่ยนย่างกุ้งให้กลายเป็นเมืองอัจฉริยะ

การเปลี่ยนแปลงเมืองหลวงย่างกุ้ง ซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้าของพม่าที่อาจได้รับการสนับสนุนจากบริษัทอมตะคอร์ปอเรชัน จำกัด มหาชน ผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย...

ก่อนขึ้นเครื่องบิน ควรหลีกเลี่ยง อาหารเหล่านี้ !!

เรื่องน่ารู้ที่เราจะนำมาฝากกันในวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ การรับประทานอาหารก่อนขึ้นเครื่องบิน มาดูกันว่ามีอาหารชนิดใดบ้างที่เราไม่ควรรับประทานก่อนขึ้นเครื่อง...

ร้านค้าปลีกเรียกร้องให้ได้รับสิทธิ์ร้านค้าสมาร์ท

นายวีระศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ สั่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเพิ่มจำนวนร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมให้เป็นร้านค้าปลีกอัจฉริยะจำนวน 10,000 ร้านภายในสิ้นปี 2563...