การเติบโตทางเศรษฐกิจของเวียดนามคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 7 เปอร์เซ็นต์ ในช่วงปี 2564-2556 จากการมีส่วนร่วมของประเทศในการทำข้อตกลงการค้าเสรีรุ่นใหม่...