จากการสำรวจของสำนักงานเศรษฐกิจได้ระบุว่า การเกษตรดัชนีการเติบโตของเกษตรกรไทยปี 2562 ปรับตัวดีขึ้นจากปี 2561...