ศูนย์ประสานงานมลพิษทางอากาศของกรุงเทพรายงานระบุว่า ระดับคุณภาพอากาศในกรุงเทพฯ ได้รับการปรับปรุงในหลายพื้นที่ แต่ยังเกินมาตรฐานความปลอดภัยที่กรมควบคุมมลพิษ...