สำหรับการตรวจวัดคุณภาพอากาศในตัวเมืองกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 สามารถวัดค่าดัชนีคุณภาพอากาศว่าด้วยระดับมลภาวะเฉลี่ย 177 แห่งกรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองที่เลวร้ายที่สุดเป็นอันดับเจ็ดของโลกในด้านคุณภาพอากาศ...