รัฐบาลจีนสั่งห้ามไม่ให้ประชาชนเดินทางไปต่างประเทศเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโคโรนาไวรัสรูปแบบใหม่...