จีนระบุประเทศสหรัฐอเมริกาว่ามีส่วนทำให้เกิดโรคฮิสทีเรียสาธารณะในเชื้อไวรัสโคโรน่า เนื่องจากการต่อสู้เพื่อควบคุมโรคนี้เพิ่มความตึงเครียดของสถานการณ์ให้กับความสัมพันธ์ทางการทูตที่เพิ่มมากขึ้นภายใต้การบริหารของผู้นำสหรัฐฯ...