เจ้าหน้าที่ระดับสูงกล่าวว่า ท่ามกลางความกังวลอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับการแพร่กระจายของเชื้อโคโรน่าไวรัส ชาวเน็ตพยายามที่จะสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ แต่บางคนก็ก่อให้เกิดความตื่นตระหนกจากการปลอมแปลงข้อมูลเท็จและข่าวเท็จที่ส่งผลต่อประชาชนที่ตื่นตระหนกต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน...