เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยระบุว่า ฝรั่งเศสรอที่จะลงทุนไทยในประเทศมากขึ้น ด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการวิจัยและพัฒนาที่ดีโดยกำลังแรงงานที่มีทักษะ ฝรั่งเศสจึงเป็นจุดหมายปลายทางที่เหมาะสำหรับการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ...