จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรน่าที่ยืนยันแล้วในจีน เกินจำนวนผู้ป่วยโรคซาร์สที่บันทึกไว้ในช่วง 17 ปีที่ผ่านมา แต่ไม่ควรตื่นตระหนกแม้ว่าจะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอีก...