การฟื้นตัวที่ลดลงสำหรับเศรษฐกิจโลกของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ แต่ามีแนวโน้มที่ไม่แน่นอนอยู่ในระหว่างเศรษฐกิจในปัจจุบัน...