ประธานสมาคมการท่องเที่ยวภายในประเทศระบุว่า สำหรับภาคการท่องเที่ยวในประเทศไทย ทั้งสายการบิน โรงแรม ร้านอาหาร และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ได้เริ่มใช้มาตรการส่งเสริมการขายและแคมเปญการตลาดเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวท้องถิ่น และสร้างความเชื่อมั่นในตลาดภายในประเทศ หลังจากที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรโน่ หรือ โควิด 19 ในประเทศไทย...