ประเทศที่มีวันหยุดน้อยที่สุดในอาเซียน joker gaming ประเทศที่มีวันหยุดน้อยที่สุดในอาเซียน ก็คือประทศเวียดนามนั่นเอง วันหยุดราชการของประเทศเวียดนามล่าสุดปี 2562 อยู่ที่ 19 วันต่อปี...