เมื่อธุรกิจเตรียมการเพื่อเปิดใหม่ นายกรัฐมนตรีประยุทธจันทร์โอชาและคณะกรรมการการเลือกตั้ง ก็ควรเตรียมพร้อมสำหรับการเลือกตั้งท้องถิ่น ธุรกิจต่างๆ ต้องคิดอย่างรอบคอบเกี่ยวกับวิธีที่จะเปิดใหม่เนื่องจากจะต้องกำหนดข้อจำกัดใหม่และการเว้นรักษาระยะห่างทางสังคม เพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า...