เรื่องสยองแรงพบชิ้นส่วนศพปริศนาปนมาในกองขยะรีไซเคิล...