รายงานประเด็นข่าวเกี่ยวกับ “โรคปอดอักเสบ” ที่ตอนนี้กำลังแพร่ระบาดอยู่ในประเทศจีน และกำลังได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วโลก...