กรมศุลกากรเตรียมตรวจสอบการลงทุนในอีอีซี

ผู้บริหารกรมศุลกากรพร้อมที่จะเสนอสิ่งจูงใจให้นักลงทุนมากขึ้นหากรัฐบาลใหม่นำเสนอนโยบายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการริเริ่มทางเดินเศรษฐกิจแนวตะวันออก ของรัฐบาลล่าสุด...

เมียนม่าร์เตรียมขยายพื้นที่ครอบคลุม 5G

ผู้คนจำนวนมากที่ย้ายไปยังเมืองใหญ่เพื่อโอกาสที่ดีกว่าในปัจจุบัน ทำให้พม่ากำลังวางแผนที่จะปรับปรุงคุณภาพของการครอบคลุมเครือข่ายในร่มซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมสำหรับเทคโนโลยี 5G...