การให้บริการรถเช่ามีส่วนทำให้เศรษฐกิจไทยในปีที่แล้วอยู่ที่ 21,000 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะสูงถึง 120,000 ล้านบาทในปี 2568 จากการศึกษาของศูนย์เครือข่ายและฝึกสอนที่ปรึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์...