Tag: การค้าโลก

กระทรวงพาณิชย์ เจรจาลดหย่อนกฎระเบียบการค้าจีน กระตุ้นการส่งออกของไทย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ในประเทศจีนเพื่อลดหย่อนกฎระเบียบใหม่เกี่ยวกับการนำเข้าผลไม้จากประเทศไทย...

การเจรจาทางการค้าใหม่ระหว่างจีน และ สหรัฐฯ

ข้อตกลงการกลับมาเจรจาการค้าระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์ และประธานาธิบดีจินในระหว่างการประชุมสุดยอด G20 ไม่ได้เปลี่ยนมุมมองต่อเศรษฐกิจโลก...

กรมศุลกากรเตรียมตรวจสอบการลงทุนในอีอีซี

ผู้บริหารกรมศุลกากรพร้อมที่จะเสนอสิ่งจูงใจให้นักลงทุนมากขึ้นหากรัฐบาลใหม่นำเสนอนโยบายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการริเริ่มทางเดินเศรษฐกิจแนวตะวันออก ของรัฐบาลล่าสุด...