Tag: การส่งออก

การคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจเวียดนามในปี 2564

การเติบโตทางเศรษฐกิจของเวียดนามคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 7 เปอร์เซ็นต์ ในช่วงปี 2564-2556 จากการมีส่วนร่วมของประเทศในการทำข้อตกลงการค้าเสรีรุ่นใหม่...

การส่งออกอัญมณีเครื่องประดับมีมูลค่าเพิ่มขึ้นกว่า 15%

การส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับโดยรวมมีมูลค่า 7.24 พันล้านเหรียญสหรัฐในช่วงหกเดือนแรกของปีนี้เพิ่มขึ้น 15% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วสถาบันอัญมณีและเครื่องประดับแห่งประเทศไทย...