สำหรับการใช้งานเชื้อเพลิงถือเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ เนื่องจากใช้ในการทำอุตสหกรรมต่างๆ ที่จำเป็นต่อชีวิตมนุษย์ โดยสำหรับการประมูลของเชื้อเพลิงในไทยนั้น ทางกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติคาดว่าจะประกาศเงื่อนไขการประมูลรอบใหม่สำหรับการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในเดือนเมษายน 2563...