บริษัท พีทีทีโกลบอลเคมิคอล จำกัด มหาชน วางแผนที่จะลดการผลิตพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวจาก 250,000 ตันเป็น 100,000 ตันต่อปีในปี 2566ลดการใช้...