คณะรัฐมนตรีอนุมัติหนี้สาธารณะที่วางแผนไว้มูลค่า 8,490 ล้านบาท สำหรับปีงบประมาณปี 2563 สำหรับเงินก้อนใหญ่ที่สุดที่ถูกเพิ่มเข้าไปในการรถไฟแห่งประเทศไทยซึ่งจะได้รับ 65 พันล้านบาทและ 56.8 พันล้านบาทที่จัดสรรเป็นเงินสด...