เดชภิวัฒน์ ณ สงขลา ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณกล่าวว่า งบประมาณที่ล่าช้าจะไม่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนภาครัฐและโครงการบัตรสวัสดิการของรัฐเนื่องจากรัฐบาลใหม่จะมีกองทุน 1.2 ล้านล้านบาท...