ดัชนี เอ็มเอสซีไออาเซียน ขณะนี้อยู่ในระดับคงที่หลังจากเพิ่มขึ้น 6% ณ ต้นเดือนพฤษภาคม 2562...