เพื่อตอบโต้กับสหรัฐในการค้าที่ตึงเครียดและความตึงเครียดด้านเทคโนโลยี ประเทศจีนมีตัวเลือกมากมายให้เลือกจากคลังสินค้าของประเทศ...