Tag: ธุรกิจ

ธุรกิจ SME กับการเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิตัล

ธนาคารยูโอบี เปิดตัวการเปลี่ยนแปลงระบบดิจิทัลของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 15 แห่งที่เข้าร่วมในโครงการเปลี่ยนแปลงธุรกิจอัจฉริยะครั้งแรกที่จัดขึ้นในประเทศไทย...

เทคโนโลยี ภาระของคนรุ่นใหม่

การสำรวจ Kaspersky ใหม่พบว่ามากกว่าหนึ่งในสาม หรือกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ ของผู้คนกว่า 55 คนจะต่อสู้กับความท้าทายทางเทคโนโลยีรายวันหากไม่ได้รับการสนับสนุนจากลูกๆ ของพวกเขา...