Tag: นักลงทุน

แนวทางการปรับเปลี่ยนของนักลงทุนโลก

นักลงทุนทั่วโลกควรปรับพอร์ตการลงทุนเพื่อใช้ประโยชน์จากการหยุดชะงักของเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงทางประชากรและสังคมการขาดแคลนทรัพยากรและการทำให้เป็นเมืองแนะนำ...

เอกชนคาดหวังรัฐบาลใหม่ จะเพิ่มแรงจูงใจในการลงทุนแรงงาน

รัฐบาลใหม่สามารถคาดหวังที่จะเผชิญกับความท้าทายหลายประการในการดำเนินการตามความคิดริเริ่มทางเศรษฐกิจแนวตะวันออก หากเป็นการยกระดับเศรษฐกิจในระดับต่อไปอย่างแท้จริงในสายตาของชุมชนธุรกิจและผู้อยู่อาศัยในภูมิภาค...