เจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครจะทำการเจรจากับระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ เพื่อแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างเส้นทางรถไฟฟ้าบีทีเอส 2 เส้นทางมูลค่า 100,000 ล้านบาท เพื่อแลกกับการต่ออายุใบอนุญาตเป็นเวลา 30 ปี...