เศรษฐกิจไทยในเดือนมิถุนายน 2562 ลดลงจากเดือนก่อน เนื่องจากอุปสงค์ในประเทศและต่างประเทศที่ลดลงรายงานของธนาคารกลางเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจและการเงินในเดือนมิถุนายนและไตรมาสที่สอง...