สมาคมธุรกิจและการค้าแห่งยุโรป ได้เรียกร้องให้มีการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการปรับปรุงความสะดวกในการทำธุรกิจและการเจรจาต่อรองข้อตกลงเขตการค้าเสรีของอียู...