ด้วยการใช้งานสมาร์ทโฟนอย่างต่อเนื่องในการใช้งานและไม่มีที่อื่นใดแล้วในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จึงไม่แปลกใจที่จะเรียนรู้จากการศึกษาทั่วโลกของเครื่องบินและมารยาทโรงแรมที่มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ของการจองการเดินทางในประเทศ...