Tag: สาระสุขภาพ

รู้หรือไม่ นั่ง นานเกินไปสามารถเสี่ยงอันตรายต่อสุขภาพได้

นั่ง นานเกินไป อาจส่งผลเสี่ยงต่อสุขภาพได้ นั่งทั้งวัน นั่งเป็นเวลานาน อย่าคิดว่าสบาย อาจเสี่ยงต่อโรคอันตรายได้แบบไม่รู้ตัวufa678...

การแพร่ระเบิดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ และจีน

จีนระบุประเทศสหรัฐอเมริกาว่ามีส่วนทำให้เกิดโรคฮิสทีเรียสาธารณะในเชื้อไวรัสโคโรน่า เนื่องจากการต่อสู้เพื่อควบคุมโรคนี้เพิ่มความตึงเครียดของสถานการณ์ให้กับความสัมพันธ์ทางการทูตที่เพิ่มมากขึ้นภายใต้การบริหารของผู้นำสหรัฐฯ...