มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ SkillLane ได้เปิดตัวหลักสูตรปริญญาโทออนไลน์ในสามโปรแกรมคือ MBA นวัตกรรมธุรกิจ, วิทยาศาสตร์ข้อมูลสำหรับการเปลี่ยนแปลงธุรกิจดิจิตอลและ AI ประยุกต์...