Tag: อัตราดอกเบี้ย

ธปท. ลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อควบคุมการไหลเข้าของเงินทุน

ธนาคารแห่งประเทศไทย จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 1.75 ในช่วงที่เหลือของปีนี้และมุ่งเน้นไปที่การดำเนินมาตรการต่างๆ เช่น มาตรการคุมเข้มเงินทุนระยะสั้นเพื่อควบคุมค่าเงินบาท...

ประเทศไทย มีกำไรจากการลดอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐ

ประเทศไทยและประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่อื่นๆ กำลังดึงดูดความสนใจของนักลงทุนมากขึ้น ท่ามกลางการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในปีนี้...